MOBILIZACJA BATALIONU AK BARBARA DO BURZY

W 1944 roku II wojna światowa trwała już niemal pięć lat. Narody koalicji antyhitlerowskiej podejmowały działania zmierzające  do szybkiego zakończenia działań wojennych. Hitlerowskie Niemcy tak na froncie zachodnim jak i wschodnim zaczęły ponosić poważne straty i kolejne nieuchronne  porażki.

Na ziemiach polskich  ruch partyzancki związany głównie z Armią Krajową i Batalionami Chłopskimi skupił w czasie  największego rozkwitu ponad pół miliona osób. Opracowany przez  Rząd Emigracyjny w Londynie  plan "Burza" zakładał mobilizację oddziałów AK i m.in. przystąpienie do  wyzwalania większych miast polskich oraz  prowadzenie działań dywersyjno - bojowych we współdziałaniu z jednostkami radzieckimi na wschodnim  froncie.

Więcej…