Pamiętajmy o bitwie na Jamnej

Jamna - miejscowość założona w XIV wieku, położona w gminie Zakliczyn (pow. tarnowski, woj. małopolskie)- jest małą, urokliwą górską wioską rozlokowana na południowych rubieżach powiatu tarnowskiego, w sercu Pogórza Rożnowskiego, stanowiąc integralną część Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, około 45 km na południe od Tarnowa. Najwyższy szczyt miejscowości, noszący taką samą nazwę, wznosi się na wysokości 530 m n.p.m. Otoczenie Jamnej ma urozmaiconą rzeźbę terenu: meandrujące doliny z wartkimi, chłodnymi, leśnymi potokami, głębokie jary, tzw. paryje, różnokierunkowe grzbiety i roznogi, niepowtarzalny układ pól, łąk i domostw oraz duże kompleksy,dostojnych jodłowo-bukowych lasów. Na południowo-zachodniej roznodze szczytu (około 800 m od pomnika) znajduje się bacówka turystyczna, będąca własnością Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej…

 

Strzelec Stanisław Wałaszek ps. "Bażant"

Stanisław Wałaszek, syn Stefana i Wiktorii z d. Flis ur. 17.01.1925 roku w Pawęzowie. Uczęszczał do Szkół Powszechnych w Pawęzowie i Krzyżu. Wychowywał się w rodzinie o patriotycznych tradycjach. Jego ojciec Stefan Szczepan Wałaszek był żołnierzem II Brygady Legionów Polskich, z którą przeszedł cały szlak bojowy. Prezydent RP Ignacy Mościcki odznaczył Go w 1933 roku Krzyżem Niepodległości. W okresie międzywojennym XX wieku był Komendantem posterunku Policji Państwowej  w Klikowej koło Tarnowa.

Więcej…

 

Podchorąży Justyn Juza ps. "Jabłoński"

Podchorąży Justyn Juza, urodził się 09.04.1918 roku w Pawęzowie, gm.  Lisia Góra, pow. tarnowski, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej. Następnie był uczniem I Liceum Ogólnokształcącego  im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie, w klasie o profilu staro-klasycznym. W 1937 roku, złożył pomyślnie egzamin maturalny. W latach 1937-1938 odbył przeszkolenie w Szkole Podchorążych 21 Dywizji Piechoty Górskiej w Cieszynie, gdzie otrzymał cenzus podchorążego.

Więcej…

 

Strzelec Mieczysław Kiełbasa ps. Kanarek

Mieczysław Michał Kiełbasa, s. Piotra Kiełbasy i Weroniki z d. Łakoma, urodził się 25. 07.1924 roku w Pawęzowie, gmina Lisia Góra, powiat tarnowski. Tam  chodził do szkoły powszechnej (podstawowej) a następnie ukończył szkołę kolejarską przy węźle kolejowym PKP w Tarnowie. Jak wynika z relacji rodziny,  po  jej ukończeniu pracował na kolei.

W czasie okupacji Mieczysław Kiełbasa włączył się w nurt działalności konspiracyjnej placówki AK w Lisiej Górze o kryptonimie "Ligia, gdzie został zaprzysiężony i przyjął pseudonim "Kanarek". Jak wynika z przekazów rodzinnych "(...) do lasu poszedł w mundurze kolejarskim (...), (relacja w zbiorach autora).

Placówkę "Ligia" tworzyło 262 zaprzysiężone osoby. Kierownictwo tej placówki wystawiło w 1944 roku do Akcji "Burza" pluton żołnierzy, który wszedł w skład kompanii "Jastrząb" dowodzonej przez ppor. Józefa Rusieckiego ps. "Mimoza".

Więcej…