Szkoła Podstawowa im. Batalionu AK Barbara w Lubaszowej

Lubaszowa sięga swą historią XI wieku, chociaż  lokalizację otrzymała dopiero na prawie magdeburskim w 1340 roku. Pierwsza wzmianka o niej datowana jest na 1105 rok. To miejscowość położona w dolinie rzeki Białej Dunajcowej, w gminie Tuchów, w powiecie tarnowskim, w województwie małopolskim.

Jest integralną częścią Pogórza Ciężkowickiego i stanowi  zachodnią rubież pasma górskiego Brzanka- Liwocz.

Od czasów II Rzeczypospolitej a konkretnie od 1921 roku funkcjonuje w Lubaszowej szkoła. Obecnie ta chlubiąca się bogatą tradycją placówka, nosi imię Batalionu AK "Barbara".

Z inicjatywy Dyrektor Szkoły mgr Barbary Duszy, Grona Pedagogicznego, Rady Rodziców  oraz  Samorządu  Uczniowskiego,  pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, zostały zainicjowane działania mające na celu nadanie szkole imienia i sztandaru.

Więcej…