MOBILIZACJA BATALIONU AK BARBARA DO BURZY

W 1944 roku II wojna światowa trwała już niemal pięć lat. Narody koalicji antyhitlerowskiej podejmowały działania zmierzające  do szybkiego zakończenia działań wojennych. Hitlerowskie Niemcy tak na froncie zachodnim jak i wschodnim zaczęły ponosić poważne straty i kolejne nieuchronne  porażki.

Na ziemiach polskich  ruch partyzancki związany głównie z Armią Krajową i Batalionami Chłopskimi skupił w czasie  największego rozkwitu ponad pół miliona osób. Opracowany przez  Rząd Emigracyjny w Londynie  plan "Burza" zakładał mobilizację oddziałów AK i m.in. przystąpienie do  wyzwalania większych miast polskich oraz  prowadzenie działań dywersyjno - bojowych we współdziałaniu z jednostkami radzieckimi na wschodnim  froncie.

W miarę  wyzwalania ziem polskich przez Rosjan, AK jako przedstawiciel  legalnego rządu, miała występować w roli naturalnego gospodarza terenów, organizując tam administrację. Wobec zbliżającego się frontu wschodniego w   1944 roku dowództwo AK wydało rozkaz do rozpoczęcia "Burzy". Jednostki AK  wspierały wyzwalanie m.in. Wołynia, Wilna oraz Lwowa. Trwały przygotowania do wybuchu Powstania Warszawskiego. Front jednak zatrzymał się na lini Wisły i Wisłoki.

 

Więcej…

 

Strzelec Stanisław Wałaszek ps. "Bażant"

Stanisław Wałaszek, syn Stefana i Wiktorii z d. Flis ur. 17.01.1925 roku w Pawęzowie. Uczęszczał do Szkół Powszechnych w Pawęzowie i Krzyżu. Wychowywał się w rodzinie o patriotycznych tradycjach. Jego ojciec Stefan Szczepan Wałaszek był żołnierzem II Brygady Legionów Polskich, z którą przeszedł cały szlak bojowy. Prezydent RP Ignacy Mościcki odznaczył Go w 1933 roku Krzyżem Niepodległości. W okresie międzywojennym XX wieku był Komendantem posterunku Policji Państwowej  w Klikowej koło Tarnowa.

Więcej…

 

Podchorąży Justyn Juza ps. "Jabłoński"

Podchorąży Justyn Juza, urodził się 09.04.1918 roku w Pawęzowie, gm.  Lisia Góra, pow. tarnowski, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej. Następnie był uczniem I Liceum Ogólnokształcącego  im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie, w klasie o profilu staro-klasycznym. W 1937 roku, złożył pomyślnie egzamin maturalny. W latach 1937-1938 odbył przeszkolenie w Szkole Podchorążych 21 Dywizji Piechoty Górskiej w Cieszynie, gdzie otrzymał cenzus podchorążego.

Więcej…

 

Strzelec Mieczysław Kiełbasa ps. Kanarek

Mieczysław Michał Kiełbasa, s. Piotra Kiełbasy i Weroniki z d. Łakoma, urodził się 25. 07.1924 roku w Pawęzowie, gmina Lisia Góra, powiat tarnowski. Tam  chodził do szkoły powszechnej (podstawowej) a następnie ukończył szkołę kolejarską przy węźle kolejowym PKP w Tarnowie. Jak wynika z relacji rodziny,  po  jej ukończeniu pracował na kolei.

W czasie okupacji Mieczysław Kiełbasa włączył się w nurt działalności konspiracyjnej placówki AK w Lisiej Górze o kryptonimie "Ligia, gdzie został zaprzysiężony i przyjął pseudonim "Kanarek". Jak wynika z przekazów rodzinnych "(...) do lasu poszedł w mundurze kolejarskim (...), (relacja w zbiorach autora).

Placówkę "Ligia" tworzyło 262 zaprzysiężone osoby. Kierownictwo tej placówki wystawiło w 1944 roku do Akcji "Burza" pluton żołnierzy, który wszedł w skład kompanii "Jastrząb" dowodzonej przez ppor. Józefa Rusieckiego ps. "Mimoza".

Więcej…