Ocena użytkowników: / 10
SłabyŚwietny 

WETERANI WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ!

 

MIESZKAŃCY ZIEMI TARNOWSKIEJ!

 

ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO!

DROGA MŁODZIEŻY!

RODACY!

Stajemy dziś do uroczystego Apelu Pamięci aby  przywołać pamięć o żołnierzach 16. Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej  i oddać im należny hołd.

Wzywam  Komendanta i Naczelnika Państwa Polskiego -  Józefa Piłsudskiego wskrzesiciela Rzeczypospolitej oraz współtwórców niepodległego państwa polskiego po 123 latach rozbiorów: Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, oraz generałów: Józefa Hallera i Józefa Dowbor-Muśnickiego, dzięki którym spełniło się marzenie o utworzeniu Wojska Polskiego.

Wołam żołnierzy 57. i 13. Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej, których miłość do Ojczyzny i żołnierskich powinności, dały mocne fundamenty do utworzenia 16. Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej.

STAŃCIE DO APELU!

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Do was wołam, bohaterowie walk o wschodnie granice w 1918/1919 roku odradzającej się Rzeczypospolitej pod Murową, Krasnem-Mogiłą, Dawidowem, Grzebionką-Ładami oraz Martynówką i Żarnówkami.

Wzywam żołnierzy 16. Pułku Piechoty, którzy na wezwanie Ojczyzny z odwagą, poświęceniem i honorem stanęli do walki z bolszewicką nawałą w 1920 roku.

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Was wzywam, synowie Ziemi Tarnowskiej, Brzeskiej i Dąbrowskiej - żołnierze 16. Pułku Piechoty, którzy w latach II Rzeczypospolitej doskonaliliście wojskowe rzemiosło w tarnowskich koszarach, na placach ćwiczeń, budowaliście poczucie patriotyzmu i tożsamości narodowej dając poczucie dumy  oraz bezpieczeństwa obywatelom Tarnowa.

STAŃCIE DO APELU!

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Przybądźcie do nas żołnierze 16. Pułku Piechoty wierni żołnierskiej powinności, którzy we wrześniu 1939 roku  mężnie i z heroicznym poświęceniem stanęliście do  nierównej walki z niemieckim najeźdźcą w obronie  naszej Ojczyzny.

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Wzywam bohaterskich "Szesnastaków" poległych w krwawych bojach pod Pszczyną, Ćwiklicami, Radłowem, Biskupcami Radłowskimi, Mielcem, Rozwadowem, Janowem Lubelskim, Frampolem, Biłgorajem, Aleksandrowem, Narolem oraz Tokarnią i Psarami.

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

NIECH SPOCZYWAJĄ W POKOJU!

Przywołuję do nas wszystkich żołnierzy 16. Pułku Piechoty, którzy w latach niemieckiej i sowieckiej agresji stawili opór najeźdźcom, wypełniając do końca słowa przysięgi żołnierskiej złożonej Narodowi i Ojczyźnie.

Wzywam żołnierzy 16. Pułku Piechoty, którzy nie ugięli się pod jarzmem niemieckiego oraz sowieckiego okupanta i podjęli walkę w formacjach Polskiego Państwa Podziemnego oraz jednostkach Wojska Polskiego na wszystkich frontach II wojny światowej.

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Wzywam żołnierzy odtwarzanego w ramach Operacji "Burza" 16.Pułku Piechoty Armii Krajowej prowadzących działania ochronne, dywersyjne, sabotażowe oraz bojowe na terenie Ziemi Tarnowskiej.

Przywołuję bohaterskich żołnierzy akcji "Most III" w Jadownikach,  w Białej, w Grabinach, w Wałkach, Rychwałdzie, Ryglicach, Rzepienniku Suchym, Lubince i Lasach Radłowskich.

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Wołam żołnierzy poległych w krwawych walkach i bojach na Suchej Górze, pod Pławną, w Jamnej, Dąbrach, w Słonej, na Mogile w lasach Woli Stróskiej, Wojakowej i Mulowcu oraz w wielu innych miejscach.

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

NIECH SPOCZYWAJĄ  W POKOJU!

 

Wzywam żołnierzy 16. Pułku Piechoty, którzy zostali bestialsko zamordowani
w 1940 roku w Katyniu przez oprawców NKWD.

Przywołuję żołnierzy 16pp  zmarłych w niemieckich obozach jenieckich,  zamordowanych przez niemieckich oprawców w niemieckich więzieniach i niemieckich obozach  koncentracyjnych, których nieugięta postawa była wołaniem do świata, że "Jeszcze Polska nie zginęła "

STAŃCIE DO APELU!

ZGINĘLI ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ!

NIECH SPOCZYWAJĄ W POKOJU!

 

Wołam żołnierzy 16. Pułku Piechoty - bohaterów powojennego podziemia niepodległościowego, żołnierzy Niezłomnych i Wyklętych,  którzy zostali zamordowani przez stalinowskich oprawców i oddali swoje życie oraz zdrowie w walce z narzuconym Polsce totalitarnym systemem.

STAŃCIE DO APELU!

ZGINĘLI ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ!

NIECH SPOCZYWAJĄ W POKOJU!

 

Przywołuję dziś do wspólnego apelu, Was mężni i bohaterscy żołnierze 16 pułku piechoty, kawalerowie Krzyża Walecznych oraz Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, będących dla nas współczesnych wzorem cnót żołnierskich.

Wzywam wszystkich żołnierzy 16. Pułku Piechoty, którzy na Ołtarzu Ojczyzny złożyli swoje zdrowie, daninę krwi a także życie, pozostając do wierni końca żołnierskiej przysiędze oraz dewizie: "Bóg, Honor, Ojczyzna".

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Przybądźcie do nas dowódcy 16. Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej, dowódcy batalionów, kompanii, plutonów i drużyn oraz kapelani pułku, którzy przykładnie prowadziliście swoich żołnierzy ku kartom sławy i chwały oręża polskiego.

STAŃCIE DO APELU!

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

 

Do Was wołam Rodacy! Nie zapomnijcie żołnierzy 16. Pułku Piechoty, którzy swą niezłomną postawą zapisali się złotymi zgłoskami na kartach historii Ziemi Tarnowskiej,   oraz w księdze tradycji oręża polskiego.

Niech Ich postaci i bohaterskie czyny, będą dla nas współczesnych oraz przyszłych pokoleń Polaków, wzorem patriotyzmu, cnót obywatelskich i żołnierskich oraz  umiłowania Ojczyzny.

CHWAŁA BOHATEROM!

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!