Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Z Pertkiewicz_10

Zachęcamy do obejrzenia niecodziennej wystawy, prezentowanej w Domu Handlowym MAX w Tarnowie.
Pomysłodawcą i organizatorem jest Stowarzyszenie "Grupa Rekonstrukcji Historycznej 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej" działające od lipca 2011 roku w Tarnowie. Wystawcy eksponują tylko fragment zbiorów, będących w części własnością Stowarzyszenia a w części osób prywatnych. Wystawę tworzą m.in. elementy umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia żołnierskiego z okresu międzywojennego i z czasu kampanii wrześniowej 1939 roku oraz te - używane przez żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Polskiego Państwa Podziemnego w latach okupacji 1939-1945.

 

Na ekspozycji można zobaczyć m.in.:

1.Kompletną "Kufajkę".

2.Umundurowanie oficera 16 pp z 1939 roku.

3.Umundurowanie oficera lotnictwa.

4.Umundurowanie oficera 3 dywizji Strzelców Karpackich.

5.Umundurowanie oficera Gross Deutchland.

6.Umundurowanie partyzanckie.

7.Karabiny z tamtego okresu.

8.Maski przeciwgazowe z tamtego okresu.

9.Broń białą stanowiącą elementy uposażenia mundurowego oficerów formacji.

10.Pamiątkowe patki kołnierzowe.

 

Niewątpliwą atrakcję stanowią przygotowane przez członków Stowarzyszenia pokazy wybranych elementów musztry paradnej. To już druga wystawa o tym charakterze organizowana przez tarnowską grupę rekonstrukcyjną. Należy przypomnieć, że głównym celem działalności Stowarzyszenia jest kultywowanie i upowszechnianie tradycji Wojska Polskiego II RP.

Trzeba podkreślić, że Stowarzyszenie "Grupa Rekonstrukcji Historycznej 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej" skupia w swoich szeregach głównie ludzi młodych, mających poczucie tożsamości narodowej oraz czujących ducha polskości. W dużej mierze są to uczniowie szkół licealnych oraz studenci, a większość z nich to Tarnowianie. Dlatego głównym nurtem pielęgnowania tradycji orężnych stał się 16 Pułk Piechoty Ziemi Tarnowskiej i inne formacje wojskowe działające na terenie garnizonu Tarnów. Stowarzyszenie posiada duże możliwości eksponowania swoich zbiorów i jest gotowe do organizowania kolejnych wystaw .

Tarnowska grupa rekonstrukcyjna bierze aktywny udział we wszystkich uroczystościach patriotyczno-religijnych na terenie miasta i powiatu tarnowskiego. Swoją aktywność zaznacza nie tylko w Polsce ale również poza jej granicami m.in. w Katyniu.

foto: Zygmunt Pertkiewicz

Na podstawie informacji przesłanych przez mgr. inż. Zygmunta Pertkiewicza

opracował dr Krzysztof Sikora

Warszawa 23 marzec 2015 r.