Ocena użytkowników: / 15
SłabyŚwietny 

Pertkiewicz
Jerzy Pertkiewicz ps. "Drzazga" (1920-2018) - pułkownik WP, harcmistrz, doktor farmacji . Urodził się 25 lutego 1920 roku w Czortkowie nad Seretem w woj. tarnopolskim II RP (obecnie Ukraina obwód tarnopolski). W 1938 roku złożył egzamin maturalny w Gimnazjum Humanistycznym im. A. Asnyka w Kaliszu. W latach 1938/39 odbył Kurs Podchorążych Rezerwy Piechoty w 25 Dywizji Piechoty Kalisz - Szczypiorno.

W kampanii wrześniowej 1939 r., dowodząc plutonem strzeleckim 4 kompanii w 29 Pułku Strzelców Kaniowskich, brał udział w walkach pod Uniejowem, Łęczycą, Kutnem, nad Bzurą, w Puszczy Kampinoskiej, w obronie Młocin, Bielan i Warszawy, gdzie był trzykrotnie ranny. Wraz z grupą oficerów w październiku 1939 r. uciekł ze szpitala Ujazdowskiego w Warszawie. Podjął działalność konspiracyjną najpierw w Kaliszu a następnie w Tarnowie. 12 lutego 1940 roku wstąpił do ZWZ, a potem do AK, przyjmując pseudonim "Drzazga". Uczestniczył w pracach konspiracyjnych Tarnowskiego Obwodu AK oraz w akcji "Burza" jako zastępca dowódcy plutonu w 3 kompanii I Batalionu "Barbara" 16pp AK, a po bitwie pod Jamną jako dowódca sekcji dywersyjnej oddziału "Regina II" 16 pp AK. Za męstwo, ofiarność i odwagę na polu walki kampanii wrześniowej z niemieckim najeźdźcą, został odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari oraz Medalem "Za Warszawę", natomiast za działania konspiracyjne oraz męstwo w walkach partyzanckich został odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżami: Partyzanckim i Armii Krajowej jak również czterokrotnie Medalem Wojska oraz medalem "Zwycięstwa i Wolności". W 1948 roku ukończył studia na Wydziale Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracował na różnych stanowiskach w tarnowskich aptekach społecznych, aż do emerytury. W 1979 roku uzyskał stopień doktora nauk farmaceutycznych w Akademii Medycznej w Krakowie. Od czasów szkolnych Jego pasją pozazawodową było harcerstwo. Pełnił w ZHP szereg odpowiedzialnych funkcji. Jako senior tarnowskiego harcerstwa, harcmistrz, Harcerz Rzeczypospolitej, żołnierz niepodległości i świadek historii upowszechniał przez całe swoje życie polskie tradycje orężne .Niestrudzenie przekazywał prawdę o tamtych czasach i wydarzeniach wśród kolejnych pokoleń, upamiętniając szlak bojowy I Batalionu "Barbara" 16pp AK. Za tę działalność Minister Obrony Narodowej w 2006 roku wyróżnił płk. Jerzego Pertkiewicza Odznaką Honorową i Medalem Pamiątkowym "Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego". Był Honorowym Obywatelem Miasta Tarnowa i Gminy Ryglice. Zmarł niespodziewanie w dziewięćdziesiątym dziewiątym roku życia, 30 czerwca 2018 roku. Został pochowany uroczyście, z honorami wojskowymi, z udziałem asysty licznych pocztów sztandarowych, rzeszy uczestników ceremonii pogrzebowej, 4 czerwca 2018 roku, w rodzinnym grobowcu na Starym Cmentarzu w Tarnowie.

 

 

Portret filmowy Jerzego Pertkiewicza - https://www.youtube.com/watch?v=NIe6-GrKKrI

opr. dr Krzysztof Sikora

4 czerwca 2018r.