Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 

W Jamnej co roku , w ostatnią sobotę i niedzielę września odbywają się uroczystości patriotyczno-religijne dla uczczenia rocznicy historycznego boju w Jamnej. Była to największa bitwa jaką stoczył pod dowództwem kpt. Eugeniusza Borowskiego ps. Leliwa I Batalion "Batalion" 16pp AK (ok. 600 żołnierzy AK) w ramach Akcji "Burza" z przeważającymi siłami niemieckiego okupanta (ok. 4800 żołnierzy regularnych formacji, w tym 14 Dywizji SS Galizien) na terenie Polski południowej. Organizatorem uroczystości rocznicowych jest Starostwo Powiatowe w Tarnowie oraz władze Miasta i Gminy Zakliczyn wraz z oo. Dominikanami. Uroczystości te mają kilkudziesięcioletnią tradycję i praktycznie organizowane są od 1951 roku. Są one upamiętnieniem żołnierzy Barbary poległych w boju oraz mieszkaoców Jamnej i okolicznych miejscowości zamordowanych przez Niemców w odwecie za pomoc partyzantom. Warto wspomnied, że niedzielne Polowe Msze Święte w Jamnej od lat pięddziesiątych celebrowali m.in. proboszczowie parafii Bukowiec ks. Józef Bocheoski i ks. Zdzisław Sąsiadek, parafii Paleśnica ks. Góra i ks. Mokrzycki a także ks. dr Stanisław Pycior, kapelan batalionu, ks. prałat Zdzisław Peszkowski oraz biskupi pomocniczy diecezji tarnowskiej a w ostatnich latach ojcowie Dominikanie z Ojcem Janem Górą na czele. W uroczystościach uczestniczą żyjący jeszcze żołnierze Batalionu "Barbara", kombatanci wraz z pocztami sztandarowymi, wojskowa asysta honorowa wraz z orkiestrą, rodziny żołnierzy Batalionu "Barbara", mieszkaocy Ziemi Tarnowskiej, młodzież szkolna, harcerze oraz uczestnicy Jesiennego Rajdu Górskiego Szlakami Walk Batalionu AK Barbara z metą w Jamnej.

Wieczorem z sobotę odbywa się ognisko i podsumowanie rajdu szlakami walk partyzanckich a w niedzielę przed południem uroczysty apel przed pomnikiem oraz Polowa Msza Święta oraz Apel Pamięci w Dolinie Męczeostwa. Uroczystośd ta jest ważnym wydarzeniem patriotyczno- religijnym Ziemi Tarnowskiej. Ważnym elementem tych obchodów jest organizowany corocznie od 1951 roku przez Komisję Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Tarnowie Jesienny Rajd Górski Szlakami Walk Batalionu AK Barbara-Jamna . Inicjatorem i organizatorem rajdu był żołnierz "Barbary", podharcmistrz, drużynowy 13 Tarnowskiej Drużyny Harcerzy, wspaniały znawca i miłośnik gór - przewodnik beskidzki, przodownik GOT PTTK, strz. Józef Małecki ps. "Motyl". Uczestnicy rajdu wędrują szlakami turystycznymi Ziemi Tarnowskiej szczególnie tam, gdzie prowadził swoją działalnośd Batalion AK "Barbara". Również z inicjatywy J. Małeckiego żółtemu szlakowi turystycznemu nadano imię batalionu "Barbara". O tym fakcie informuje tablica znajdująca się na Bacówce Turystycznej, położonej w południowo-zachodniej części Jamnej na wysokości 477 m n.p.m., będącej własnością Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamontowana jest nad wejściem do bacówki, u góry po lewej stronie. Na wykonanej w drewnie tablicy przez Oddział Tarnowski PTTK znajduje się następująca treśd: (...) Dla upamiętnienia walk Oddziałów Partyzanckich AK z okupantem hitlerowskim we wrześniu 1944 - Szlak partyzancki Batalionu "Barbara" na trasie: Tarnów-Góra Św. Marcina-Piotrkowice-Lichwin-Wielkie Góry-Brzozowa-Sucha Góra-Jamna-Posadowa-
Bartkowa. Działacze KTG Ziemi Tarnowskiej - 1975. Pod tekstem na tablicy umieszczono żółty znak turystyczny.

Warto również nadmienić, że co roku, od maja 1983 roku, oddział PTTK w Rzeszowie organizuje rajd turystyki kwalifikowanej po ziemi tarnowskiej, nazywany "Jamna", szlakiem walk batalionu "Barabara" AK. Wszystkie trasy kooczą się na wzgórzu Jamna, gdzie obok jamnieoskiego pomnika odbywa się spotkanie uczestników.