Ocena użytkowników: / 14
SłabyŚwietny 

Jamna to niewielka górska wioska w południowej części powiatu tarnowskiego.To tutaj w dniach 24-25 września 2011 roku odbyły się uroczystości upamiętniające kolejną 67 rocznicę boju, jaki stoczył w Jamnej, w ramach Akcji "Burza"  I batalion "Barbara"  16pp AK dowodzony przez kpt. dypl. Eugeniusza Borowskiego ps. "Leliwa".


Każda kolejna rocznica boju w Jamnej tradycyjnie gromadzi żyjących jeszcze żołnierzy batalionu AK "Barbara", ich rodziny oraz mieszkańców gminy Zakliczyn i regionu tarnowskiego. Zawsze są też uczniowie i nauczyciele szkół o profilu wojskowym. Szczególnie ciepło witane są społeczności szkół w Lubaszowej i Pawęzowie, które noszą imię batalionu "Barbara". Przybywają przedstawiciele Wojska Polskiego i policji, harcerze, strażacy z orkiestrą dętą z Filipowic oraz turyści. Rangę uroczystości podnoszą liczne poczty sztandarowe. Od 2009 roku w uroczystościach bierze udział grupa rekonstrukcji historycznej 16pp.

 


Początek tegorocznym odchodom rocznicowym dała przeprowadzona 24 września br. rekonstrukcja epizodów walk w Jamnej.

jamna_1jamna_3jamna_12

Zobacz całą galerię >>>

Foto przesłał  pan Paweł Makotyn

Następnie licznie przybyli goście wzięli udział w Drodze Krzyżowej na wzgórze 530, którą poprowadził kapelan tarnowskiego środowiska żołnierzy AK ks. prałat kpt. dr Piotr Gajda. Tu warto przypomnieć, że stacje tej Drogi  prowadzą od podnóża do szczytu wzgórza 530, gdzie znajduje się tzw. Partyzanckie Wotum Wdzięczności. Pomysłodawcą i wykonawcą stacji tej szczególnej leśnej, partyzanckiej  Drogi Krzyżowej był płk w stanie spoczynku dr Jerzy Pertkiewicz ps. "Drzazga"- żołnierz batalionu "Barbara", uczestnik boju w Jamnej.

 


Uroczystość w dniu 25 września br. prowadził kpt. rez. Wojska Polskiego Marian Iwaniec - Dyrektor Zespołu Szkół w Wojniczu. Obecni byli m.in. przedstawiciele władz samorządowych na czele ze Starostą Tarnowskim Panem Mieczysławem Krasem, a także m.in. parlamentarzyści ziemi tarnowskiej i burmistrz Zakliczyna. Pan Krzysztof Sikora-Radca Generalny - Koordynator w MON odczytał list od Ministra Obrony Narodowej Pana Tomasza Siemoniaka skierowany do organizatorów i uczestników uroczystości, w którym czytamy m.in.:  "Gromadzi nas dzisiaj pamięć o boju w Jamnej, stoczonym 25 września 1944 roku przez 1 Batalion "Barbara" 16 pp Armii Krajowej, w nierównej walce z niemieckim okupantem, która była aktem żołnierskiej odwagi i poświęcenia. Bohaterska postawa żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego wpisała się na trwałe do "Księgi Oręża Polskiego", przechodząc do historii jako jedna z największych bitew stoczonych z hitlerowskim najeźdźcą w Polsce południowo-wschodniej, w ramach akcji "Burza". (?) To właśnie tu przy pomniku w Jamnej, opodal wzgórza 530 i "Doliny Męczeństwa", stajemy wspólnie do Apelu Pamięci i modlitwy by oddać hołd poległym żołnierzom batalionu ?Barbara? wiernym do końca żołnierskiej przysiędze.


Pochylamy także nasze czoła i sztandary wobec ludności cywilnej, która na szlaku bojowym batalionu "Barbara" wspierała z poświęceniem działalność oddziałów partyzanckich. Ta patriotyczna postawa lokalnych społeczności była okupiona śmiercią niewinnych osób w tym kobiet i dzieci oraz pacyfikacją z rąk hitlerowskiego okupanta jak miało to miejsce tu w Jamnej.


Godnym podkreślenia jest fakt, że kolejne pokolenie uczestnicząc w tej lekcji historii i patriotyzmu, może kształtować tak dziś potrzebne postawy obywatelskiej odpowiedzialności za losy naszych wspólnot lokalnych, regionów i Rzeczypospolitej Polskiej będącej członkiem wspólnoty europejskiej. (?)
Wszystkim Państwu uczestniczącym w uroczystościach rocznicowych boju w Jamnej, życzę by to wydarzenie było wzmocnieniem poczucia dumy oraz tożsamości obywatelskiej i narodowej".

Galeria:

Jamna 2011_1Jamna 2011_2Jamna 2011_3

Zobacz całą galerię >>>

Przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej wręczył również akt mianowania na stopień pułkownika Wojska Polskiego w stanie spoczynku ppłk. dr. Jerzemu Pertkiewiczowi ps. "Drzazga"- żołnierzowi kampanii wrześniowej1939 roku oraz Batalionu "Barbara" 16pp AK - uczestnikowi boju w Jamnej. Zostały również wręczone srebrne medale "Za zasługi dla obronności kraju? - kpt. w st. spocz. Zbigniewowi Kowalowi i p. ppor. w st. spocz. Zbigniewowi Turkowi. Medalami "Pro Memoria" nadanymi przez Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych uhonorowano p. mgr Barbarę Duszę, por. w st. spocz. Jacka Popiela,  mgr inż. harcmistrza Leszka Ignasika, p. Jacka Niedojadło oraz mgr inż. Józefa Bolechałę.
Po ceremonii składania wieńców i kwiatów przed pomnikiem w Jamnej, uczestnicy przeszli w rejon Doliny Męczeństwa, gdzie została odprawiona Polowa Msza Święta w intencji poległych i zmarłych żołnierzy 16 pp AK, pomordowanych przez Niemców mieszkańców Jamnej i okolicznych miejscowości. Mszy Świętej przewodniczył o. Andrzej Cholewicki OP, przełożony wspólnoty Ojców Dominikanów na Jamnej. Kazanie do zgromadzonych wygłosił ks. dr Paweł Biel, proboszcz parafii w Paleśnicy.


Oprawę liturgii oraz koncert pieśni patriotycznych wykonał Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod przewodnictwem płk. Henryka Cierockiego - Zastępcy Dyrektora RZA WP. Chórem dyrygował Pan Paweł Szkop.


Po części oficjalnej w gościnnym Domu św. Jacka na Jamnej uczestnicy uroczystości mogli porozmawiać przy żołnierskiej grochówce, oraz wziąć udział w pikniku.

Michał Sikora