Ocena użytkowników: / 9
SłabyŚwietny 

Jamna to niewielka górska wioska w południowej części powiatu tarnowskiego. To tutaj w dniach 25 września 1944 roku miał miejsce największy bój, jaki stoczył w ramach Akcji "Burza" I batalion "Barbara" 16pp AK dowodzony przez kpt. dypl. Eugeniusza Borowskiego ps. "Leliwa".
Dla podkreślenia tego faktu historycznego warto przytoczyć m.in. słowa Ministra Obrony Narodowej Pana Tomasza Siemoniaka, skierowane do uczestników uroczystości, w 2011 roku :
""Gromadzi nas dzisiaj pamięć o boju w Jamnej, stoczonym 25 września 1944 roku przez 1 Batalion "Barbara" 16 pp Armii Krajowej, w nierównej walce z niemieckim okupantem, która była aktem żołnierskiej odwagi i poświęcenia. Bohaterska postawa żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego wpisała się na trwałe do "Księgi Oręża Polskiego", przechodząc do historii jako jedna z największych bitew stoczonych z hitlerowskim najeźdźcą w Polsce południowo-wschodniej, w ramach akcji "Burza". (") To właśnie tu przy pomniku w Jamnej, opodal wzgórza 530 i "Doliny Męczeństwa", stajemy wspólnie do Apelu Pamięci i modlitwy by oddać hołd poległym żołnierzom batalionu "Barbara" wiernym do końca żołnierskiej przysiędze.


Pochylamy także nasze czoła i sztandary wobec ludności cywilnej, która na szlaku bojowym batalionu "Barbara" wspierała z poświęceniem działalność oddziałów partyzanckich. Ta patriotyczna postawa lokalnych społeczności była okupiona śmiercią niewinnych osób w tym kobiet i dzieci oraz pacyfikacją z rąk hitlerowskiego okupanta jak miało to miejsce tu w Jamnej.


Godnym podkreślenia jest fakt, że kolejne pokolenie uczestnicząc w tej lekcji historii i patriotyzmu, może kształtować tak dziś potrzebne postawy obywatelskiej odpowiedzialności za losy naszych wspólnot lokalnych, regionów i Rzeczypospolitej Polskiej będącej członkiem wspólnoty europejskiej"

Każda rocznica boju w Jamnej tradycyjnie gromadzi żyjących jeszcze żołnierzy batalionu AK "Barbara", ich rodziny oraz mieszkańców gminy Zakliczyn i regionu tarnowskiego. W uroczystościach biorą również udział uczniowie i nauczyciele szkół o profilu wojskowym. Szczególnie cenią sobie udział w tym wydarzeniu społeczności szkół w Lubaszowej i Pawęzowie, które noszą imię batalionu "Barbara". Przybywają także przedstawiciele Wojska Polskiego i policji, harcerze, strażacy z orkiestrą dętą z Filipowic oraz turyści. Rangę uroczystości podnoszą liczne poczty sztandarowe. Od 2009 roku w uroczystościach bierze udział grupa rekonstrukcji historycznej 16pp z Tarnowa. To ważne patriotyczno-religijne wydarzenie.
W tym roku uroczystości będą obchodzone w dniach 22 i 23 września. W sobotę 22 września br. uroczystości rozpocznie o godz. 16:00 na historycznym wzgórzu jamneńskim 530 Droga Krzyżowa, której pomysłodawcą jest płk w st. spocz. dr Jerzy Pertkiewicz ps."Drzazga-żołnierz Batalionu "Barbara" W niedzielę 23 września br. o godz. 10:30 pod Pomnikiem upamiętniającym poległych partyzantów i mieszkańców odbędzie się uroczysty apel. O godz. 11:00 w Dolinie Męczeństwa odprawiona zostanie uroczysta Polowa Msza Święta w intencji poległych żołnierzy i pomordowanych. Tradycyjnie już po tych wydarzeniach o godz. 13:30 w Domu Św. Jacka zaplanowano okolicznościowe spotkanie uczestników uroczystości przy żołnierskiej grochówce. Spotkanie uświetni koncert orkiestry.

 Warszawa 22 września 2012 Krzysztof Sikora