Ocena użytkowników: / 25
SłabyŚwietny 

syn Stanisława i Katarzyny z domu Zbylut, urodził się 18 kwietnia 1926 roku w Jodłówce Tuchowskiej.  Miał pięć sióstr. Uczęszczał do  miejscowej szkoły podstawowej.    Na kształtowanie Jego postaw i zachowań wielki wpływ miała p. Maria Kotulska - nauczycielka i kierowniczka szkoły. (Maria Kotulska została zastrzelona, w obecności dzieci, na schodach szkolnych, przez  tarnowskie gestapo 12 lutego 1943 r. Dziś jest Patronką jodłowskiej szkoły.)

W nurt działalności konspiracyjnej K. Leszkiewicz włączył się  w 1943 roku. Jako 17- letni młodzieniec, wstąpił w szeregi placówki AK Tuchów, kryptonim "Teresa", wchodzącej w skład tarnowskiego inspektoratu. Został tam zaprzysiężony i przyjął pseudonim "Jarząb".  W placówce przeszedł podstawowe przeszkolenie wojskowe  i brał udział w działaniach  konspiracyjnych.  W ramach akcji "Burza", na początku sierpnia 1944 roku, wraz z żołnierzami z tuchowskiej placówki AK zgłosił się do  mobilizowanego I Batalionu "Barbara" 16ppAK w Podlesiu koło Machowej. Otrzymał przydział do 3 kompanii "Regina" dowodzonej przez por. Sergiusza Kapuę ps. "Wilk". Jako żołnierz, w stopniu strzelca  3 kompanii, przeszedł szlak bojowy Batalionu AK "Barbara" do Jamnej włącznie.  Po boju w Jamnej powrócił do rodzinnej Jodłówki.

W latach 1948 - 50 odbył służbę wojskową, w czasie której był prześladowany za przynależność do AK. W 1952 roku Konstanty wstąpił w związek małżeński z Józefą z domu Gogola. Miał pięciu synów.  Całe powojenne życie związał z Ziemią Tuchowską oraz przekazywaniem historii Armii Krajowej. Uczestniczył w rocznicowych spotkaniach koleżeńskich żołnierzy batalionu AK "Barbara" oraz w corocznych  Mszach Świętych odprawianych w Tuchowskim Sanktuarium za żołnierzy Batalionu. K. Leszkiewicz w  1972 r. został przyjęty do Związku Bojowników o Wolność   i Demokrację. W wolnej Polsce, po 1989 roku, przystąpił do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej , gdzie aktywnie się udzielał.  Za zasługi w walkach z niemieckim okupantem o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej w szeregach AK podczas II wojny światowej, Konstanty Leszkiewicz  Postanowieniem Prezydenta RP Nr 111-13 z dnia 02.07.2001 r. został mianowany na  pierwszy stopień oficerski  Podporucznika Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Następnie Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 61/Komb. z dnia 01.03.2004 r. został mianowany na stopień  porucznika WP w stanie spoczynku.

Porucznik  Konstanty Leszkiewicz był niestrudzonym kustoszem krzyża na Brzance, upamiętniającego miejsce odprawienia uroczystej Polowej Mszy Świętej 3 września 1944 r. z udziałem partyzantów Batalionu "Barbara" oraz  okolicznych mieszkańców. Mszę tą zakłócili Niemcy próbą podejścia w rejon stacjonowania Batalionu na Brzance-Ratówkach oraz ostrzelaniem z broni maszynowej  rejonu odprawiania Liturgii. Dopiero partyzanci dali skuteczny odpór  hitlerowskim próbom. Stąd w przekazach ta Msza została nazwana "Mszą Ostrzelaną".  Z inicjatywy porucznika Leszkiewicza pamiątkowy krzyż  został odnowiony. Dla upamiętnienia religijno-patriotycznego wydarzenia z 1944 roku, corocznie, w pierwszą niedzielę września, w tym miejscu, jest odprawiana polowa msza święta z udziałem żołnierzy AK, ich rodzin, władz samorządowych, młodzieży, nauczycieli oraz miejscowej ludności.

Pamiątki z okresu wojennego (odznaczenia, legitymacje)  Konstanty Leszkiewicz przekazał do tuchowskiego muzeum.  Porucznik był odznaczony m.in.: Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945r., Krzyżem Partyzanckim 1939-1945, Złotym Krzyżem Zasługi dla Ligii Obrony Kraju, Krzyżem Armii Krajowej, Odznaką Weterana Walk o Niepodległość.

W   maju, 2012  roku, Państwo Leszkiewiczowie obchodzili 60-tą rocznicę ślubu.

Porucznik Konstanty Leszkiewicz odszedł na "Wieczną Wartę" 26 listopada 2012 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 27.11.2012 r. w jodłowskim kościele parafialnym. Wydarzenie to licznie zgromadziło  rodzinę zmarłego, żołnierzy AK oraz ich rodziny,  przedstawicieli władz samorządowych Tuchowa, okolicznych mieszkańców, nauczycieli i młodzież szkolną. Niesiono sztandary AK oraz szkolne. Doczesne szczątki Porucznika spoczęły na cmentarzu parafialnym  w Jodłówce Tuchowskiej. Uroczystościom żałobnym przewodniczył Proboszcz ks. Józef Jaworski, który podczas Liturgii Żałobnej wskazał na  świadome  i czynne zaangażowanie Zmarłego w życie Kościoła, szczególnie lokalnego, którym jest parafia. Akcentował przywiązanie  Zmarłego do Pana Boga, od którego czerpał siły potrzebne do aktywnego i ofiarnego życia. Godnym naśladowania było systematyczne uczestnictwo śp. K. Leszkiewicza  w coniedzielnych  i świątecznych mszach świętych oraz Jego intensywne życie sakramentalne, a także współtworzenie wspólnoty parafialnej na każdym jej szczeblu.

Podkreślił  również  współuczestnictwo Porucznika   w organizowaniu rocznic  "Mszy Ostrzelanej" obok krzyża na Brzance i Jego patriotyczne, tam , wystąpienia. Zwracając się szczególnie do młodego pokolenia, K. Leszkiewicz  z mocą  zachęcał, by pielęgnować tradycje orężne i narodowe.  Aktywne zaangażowanie Zmarłego, jak wspominał  ks. Proboszcz, obejmowało także sferę rodziny. Podczas spotkań w miejscowej szkole, śp. Konstanty  nie tylko wspominał dawne dzieje, ale wzywał do wierności Bogu i Ojczyźnie. Podkreślając znaczenie rodziny i szkoły, przekonywał do posłuszeństwa rodzicom, nauczycielom i wychowawcom.

Jak mówił Ksiądz Proboszcz; " ...słowa  Bóg, Honor i Ojczyzna, które znajdują miejsce na sztandarach, znalazły przełożenie na życie Porucznika Konstantego Leszkiewicza."

 

 

Opracował:     Krzysztof Sikora na podstawie informacji przekazanych przez  rodzinę śp. Konstantego Leszkiewicza, ks. Józefa Jaworskiego  oraz własne materiały źródłowe.           Foto. W. Chrzanowski,    Warszawa grudzień 2013r.