Bronisław Kapałka

Bronisław Kapałka ur. 3.09.1926 roku w Tuchowie, gdzie  ukończył szkołę  powszechną. Następnie pobierał naukę w prywatnej szkole rysunku, którą musiał przerwać w związku z wybuchem II wojny. Już 1 września 1939 roku, będąc harcerzem 1 Kolejowej Drużyny Harcerskiej w Tuchowie, został przydzielony do służby w ówczesnym Magistracie, jako doręczyciel kart mobilizacyjnych i  łącznik-goniec  Wojskowej Placówce Ochrony stacji PKP.

Bronisław Kapałka

Wraz z wkroczeniem oddziałów niemieckich do Tuchowa, drużyna przeszła do pracy w konspiracji. Bronisław, w domu rodzinnym wychowany był w klimacie patriotyzmu i poświęcenia w służbie Polsce. Ojciec Aleksander, brat Aleksander brat Marian,   brat Czesław posiadając szlify oficerskie, dali świadectwo poświęcenia w służbie Ojczyźnie. Brat Aleksander i Czesław w walce z hitlerowskim okupantem ponieśli śmierć.

Jako harcerz  prowadził pracę konspiracyjną polegającą na zbieraniu broni i amunicji, kolportowaniu podziemnej prasy i ulotek, zbieraniu i przekazywaniu informacji o ruchu wojsk, jak również fotografowaniu niemieckiego uzbrojenia.

W 1945 aresztowany wraz z innymi przymusowymi pracownikami, pędzony do obozu w Sobolowie. Uwolniony przez grupę bocheńskich żołnierzy-partyzantów z 12 pp AK wrócił do domu.

Po wojnie rozpoczął naukę w szkole plastycznej, ale wezwanie do wojska przerwało jego edukację. Trafił na trzy lata do 12 brygady WOP. Po wyjściu z wojska podjął pracę w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie jako kreślarz. Założył zespół amatorski przy świetlicy miejskiej w Tuchowie, organizując wieczornice, akademie i inne imprezy dla miejscowej ludności. Dbał nie tylko o oprawę plastyczną tych imprez, ale również muzyczną, stojąc na czele zespołów, które tworzył przez lata, włączając w ten nurt działalności kolejne grupy muzyków.

W 1960 założył w Tuchowie Koło Lotnicze pod patronatem Aeroklubu Podhalańskiego w Nowym Sączu, którego był prezesem. Prowadził też modelarnię dla młodzieży. Trzykrotnie zorganizował (nie bez trudności) pokazy lotnicze na polach Dąbrówki Tuchowskiej. Działał również aktywnie w LOK-u, pełniąc między innymi funkcję prezesa Klubu Motorowego. Był inicjatorem i organizatorem rajdów turystyczno – krajoznawczych. Jego pasją było również malarstwo i plastyka oraz rzeźba. Namalował wiele obrazów o tematyce wojennej, m.in. o działalności I Batalionu „Barbara” 16 pp AK Ziemi Tarnowskiej. Wykonał również wiele tablic pamiątkowych w drewnie upamiętniających działalność Batalionu AK „Barbara”. Tworzył  także scenariusze i projekty wydarzeń kulturalno-artystycznych. Był m.in, projektodawcą pierwszego amfiteatru w Tuchowie. Do dziś można spotkać w Tuchowie i okolicy ślady jego działalności. Był wielkim społecznikiem powszechnie znanym i szanowanym w środowisku tuchowskim.  Za swoją działalność został odznaczany Krzyżem Kawalerskim.

Zmarł 1 maja 2005 roku w wieku 79 lat.

Możesz również polubić…