Kategoria: Biogramy

Strz. Tadeusz Kozik ps. „Gruza”

Strz. Tadeusz Kozik ps. „Gruza”

Tadeusz Kozik urodził się w Pleśnej 7 lutego 1925 roku jako   najmłodsze z czwórki dzieci Marii i Marcina Kozików. Tam uczęszczał do szkoły powszechnej.  W październiku 1942 roku został zaprzysiężony w szeregi A.K. w...

Józef Małecki

Strz. Józef Małecki ps. „Motyl”

Józef Małecki urodził się 20 lutego 1919 r. w Tarnowie, gdzie spędził dzieciństwo. Tu uczęszczał do szkoły podstawowej, a następnie do Technikum Handlowego. W latach trzydziestych ubiegłego stulecia wstąpił do drużyny harcerskiej w tarnowskim hufcu ZHP,...

Zdzisław Bossowski

Por. Zdzisław Bossowski ps. „Kajetan

Urodził się 1 sierpnia 1898 roku w Bistuszowej w powiecie tarnowskim. Mieszkał w Tarnowie, a w latach 1909-1911 uczęszczał do Gimnazjum Św. Anny w Krakowie, a w latach 1911-1916 do gimnazjum w Tarnowie. 26...

Gomoła Jan Jawor

Por. Gomoła Jan Jawor

Urodził się 2 maja 1913 roku w Duisburgu w Niemczech, w rodzinie emigrantów z Wielkopolski. W 1920 roku wrócił z rodzicami do Poznania. Podjął pracę w poznańskiej Drukarni Polskiej. Służbę wojskową odbywał w 66...

M. Steczyszyn

Por. M. Steczyszyn ps. „Kalina”

Urodził się 9 października 1911 roku w Bochni. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał do gimnazjum, gdzie złożył egzamin maturalny. We września 1932 roku rozpoczął wojskowe przeszkolenie unitarne i naukę w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty...

Por. Sergiusz Kapura

Por. Sergiusz Kapura ps. „Wilk”

Urodził się 7 stycznia 1905 roku w Grodnie, gdzie uczęszczał do szkoły powszechnej i gimnazjum. W 1926 roku został powołany do odbycia służby wojskowej początkowo w 3 Oddziale Służby Intendentury, później w 77 pp....

J. Rusecki

Por. J. Rusecki ps. „Mimoza”

Urodził się 1 stycznia 1916 roku w Rzędzinie dziś dzielnica Tarnowa, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej i gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego. W 1935 roku uzyskał w nim maturę. W latach 1936-1937 odbył kurs...

Józef Kraus Luty

Ppor. Józef Kraus ps. „Luty”

Urodzony 16 marca 1919 roku w Frysztaku, jako syn Józefa podpułkownika armii austro-węgierskiej (podczas I wojny światowej dowódca pułku artylerii na froncie bałkańskim) i Józefy z domu Święcicka (krewna podpułkownika WP II RP). Od...

Ks. Kpt Dr Stanisław Pycior ps. „Gruda”

Ks. Kpt Dr Stanisław Pycior ps. „Gruda”

Urodził się 8 marca 1916 r. w Trzcianie koło Mielca. Egzamin dojrzałości złożył w 1935r. w Państwowym Humanistycznym Gimnazjum w Mielcu. Następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Od 1937 r. studiował na Wydziale...