Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim im. Żołnierzy Armii Krajowej Oddziału Regina II

Rzepiennik Biskupi to miejscowość położona po dwóch stronach potoku Rzepianka, w Gminie Rzepiennik Strzyżewski, w powiecie tarnowskim, w województwie małopolskim. Dolinę potoku otaczają liczne wzniesienia urokliwego Pogórza Ciężkowickiego. Lokacja Rzepiennika datowana jest na połowę XIV wieku na prawie magdeburskim. Od XIV wieku to również siedziba parafii obecnie pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z dostojną neogotycką świątynią wzniesioną w latach 1856-1864. W Rzepienniku Biskupim zachował sie dwór szlachecki rodziny Szołajskich i Więckowskich z XVI wieku, przebudowany w wieku XIX. Można w nim podziwiać zachowaną kunsztowną polichromię oraz secesyjne meble i obrazy. Wokół zachowały się pozostałości parku dworskiego i dworskie zabudowania gospodarcze.

Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim powstało w 1999 roku. Od początku nauczyciele i wychowawcy dużą uwagę przywiązywali do kształtowania patriotycznych postaw i zachowań wychowanków. Wśród różnych form aktywności w tym zakresie, ważną rolę odgrywały uroczystości rocznicowe organizowane w Dąbrach, niewielkim przysiółku Rzepiennika Biskupiego, gdzie na małym leśnym cmentarzu spoczywa osiemnastu żołnierzy Oddziału „Regina II”, w tym ich dowódca por. Zdzisław Bossowski ps. „Kajetan”. W pobliżu cmentarza znajduje się pomnik poświęcony wydarzeniom z 1944 roku.

Społeczność Rzepiennika Biskupiego, podobnie jak całej gminy Rzepiennik Strzyżewski przez dziesięciolecia pielęgnowała pamięć o żołnierzach Oddziału Armii Krajowej „Regina II”, który właśnie w Dąbrach 17 października 1944 roku stoczył swój ostatni, tragiczny bój. Z pokolenia na pokolenie, przy dużym zaangażowaniu samych żołnierzy batalionu „Barbara” i rodzin partyzantów Oddziału „Regina II” oraz harcerek i harcerzy z 10 Drużyny Harcerskiej im. Oddziału Regina II z Hufca ZHP Tarnów (tu należy podkreślić znaczącą rolę hm. dr Marii Żychowskiej i hm. płk dr Jerzego Pertkiewicza ps. „Drzazga” – żołnierza oddziału „Regina II”), organizatorów i uczestników Jesiennego Rajdu PTTK Ziemi Tarnowskiej szlakami walk partyzanckich, Harcerskich Rajdów Turystycznych „Hart” i „Kurhan” a także władz Gminy Rzepiennik Strzyżewski (szczególnie dr. Kazimierza Fudali – wieloletniego Wójta), przekazywano historię tego wydarzenia. Z biegiem lat Dąbry stały się ważnym miejscem corocznych październikowych uroczystości patriotyczno-religijnych. Ten przysiółek to z jednej strony świadek tragedii oddziału partyzanckiego z 1944 roku, z drugiej zaś świadectwo wdzięcznej pamięci kolejnych pokoleń o partyzantach Armii Krajowej wiernych żołnierskiej przysiędze aż po kres ich życia.


Uwzględniając tak mocno zakorzenioną w środowisku rzepiennickiej wspólnoty pamięć o losach oddziału partyzanckiego w Dąbrach, z inspiracji nieocenionej w tym względzie mgr Jadwigi Ryby -Dyrektor Gimnazjum, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i władz Gminy Rzepiennik Strzyżewski na czele z ówczesnym Wójtem – dr. Kazimierzem Fudalą, zainicjowano w 2009 roku działania mające na celu nadanie tej placówce imienia „Żołnierzy Armii Krajowej Oddziału Regina II” – I Batalionu „Barbara” 16pp AK. Z wielką starannością i zaangażowaniem realizowano związany z tym projektem program. Finałem tych starań była Uchwała Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski podjęta 21 czerwca 2012 roku stwierdzająca, iż:

foto_3


Uroczystość nadania imienia oraz wręczania sztandaru dla Gimnazjum miała miejsce 14 października 2012 r. W tym ważnym wydarzeniu dla szkoły i Gminy Rzepiennik Strzyżewski uczestniczyli m.in. płk. dr Jerzy Pertkiewicz -ps. „Drzazga” – żołnierz oddziału Regina II i Batalionu AK „Barbara”, rodziny żołnierzy poległych w Dąbrach, Beata Palenik – córka Eugeniusza Borowskiego ps.” Leliwa” – dowódcy I Batalionu 16pp AK. Swoją obecnością rangę wydarzenia podkreślili również Aleksander Grad – Poseł na Sejm, podpułkownik Wojciech Łęcki – reprezentujący Ministerstwo Obrony Narodowej, Aleksander Palczewski -Małopolski Kurator Oświaty, Mieczysław Kras- Starosta Tarnowski, Wojciech Skruch – Przewodniczący Rady Powiatu, Zbigniew Karciński – Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu, Zbigniew Ostrowski- Komendant Miejski Policji w Tarnowie, Tadeusz Sitko – Komendant Straży Pożarnej w Tarnowie, Adam Bartosz – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie, ks. prałat Adam Nita- Kanclerz Kurii Tarnowskiej, ks. Piotr Witecki – Proboszcz Parafii Rzepiennik Biskupi oraz władze lokalne na czele z dr. Kazimierzem Fudalą – Wójtem Gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz Aleksym Wołkowiczem – Przewodniczącym Rady Gminy. W związku z przyjęciem imienia i otrzymaniem przez Gimnazjum sztandaru ustanowiono Święto szkoły obchodzone corocznie 17 października. W holu szkolnym urządzono stałą wystawę poświęconą patronowi szkoły.


Społeczność szkolna opiekuje się cmentarzem żołnierzy Oddziału „Regina II” oraz pomnikiem w Dąbrach. Uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami i Dyrekcją Szkoły systematycznie odwiedzają i porządkują cmentarz i pomnik oraz ich otoczenie. Każdorazowo w tych miejscach składane są kwiaty i zapalane znicze pamięci. Godnym podkreślenia jest fakt, że corocznie, na cmentarzu w Dąbrach odbywają się lekcje historii dla kl. I rozpoczynających naukę w rzepiennickim Gimnazjum, organizowany jest także ogólnoszkolny konkurs wiedzy o patronie.

W każdą trzecią niedzielę października, Szkoła aktywnie włącza się w organizację patriotyczno-religijnej uroczystości poświęconej rocznicy akcji „Burza” na cmentarzu oddziału AK „Regina II” w Dąbrach. W tym czasie do tego miejsca licznie pielgrzymują rodziny partyzantów, organizacje i stowarzyszenia kombatanckie, uczniowie i nauczyciele szkół, w tym noszących imiona związanie z Armią Krajową, mieszkańcy i władze gminy Rzepiennik Strzyżewski, powiatu tarnowskiego, gorlickiego i województwa małopolskiego, duchowieństwo, jak również przedstawiciele parlamentu i władz państwowych.


W 69 rocznicę akcji „Burza” i jednocześnie w rocznicę nadania szkole imienia, w dniu 13 października 2013r. na budynku Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową o treści: „Nie o zemstę lecz o pamięć wołają ofiary”. Fundatorem tablicy była społeczność szkolna. W uroczystości uczestniczyli kombatanci i ich rodziny na czele z pułkownikiem dr. Jerzym Pertkiewiczem ps. „Drzazga”, duchowni, nauczyciele, młodzież gimnazjum, mieszkańcy gminy oraz Michał Wojtkiewicz – Poseł na Sejm RP, dr Stanisław Sorys – wicemarszałek województwa małopolskiego, Roman Łucarz- starosta powiatu tarnowskiego, Zbigniew Karciński – Przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego, Urszula Blicharz- Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Kazimierz Fudala – Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Aleksy Wołkowicz – Przewodniczący Rady Gminy, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, przedstawiciele wojska, policji, straży pożarnej. Gośćmi specjalnymi uroczystości były władze zaprzyjaźnionej Gminy Czarny Dunajec na czele z Beatą Palenik – Przewodniczącą Rady Gminy, córką Eugeniusza Borowskiego ps. „Leliwa” dowódcy I Batalionu „Barbara” 16 pp AK .

W dniu 8 czerwca 2016r. Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim było gospodarzem spotkania szkół powiatu tarnowskiego noszących imię związane z Żołnierzami Armii Krajowej.


Dyrektor Gimnazjum mgr Jadwiga Ryba wskazuje na duży walor faktu, iż „Na terenie Rzepiennika znajduje się cmentarz żołnierzy ArmiiKrajowej. Uważam, że partyzanci AK mogą być autorytetem dla każdego młodego człowieka, który powinien dbać o tożsamość narodową. Od początku istnienia gimnazjum uczniowie dbają o groby partyzantów, uczestniczą w manifestacjach patriotycznych w Dąbrach, czczą swojego patrona podczas uroczystości szkolnych.”


Warto także przywołać słowa Seweryna Dutki – ucznia rzepiennickiego gimnazjum, który podkreśla, że „Partyzanci batalionu Barbara są dla mnie i moich kolegów wzorem prawdziwego patriotyzmu, oddania Polsce. To jest dla nas taka żywa lekcja historii.”

Niezmiernie istotnym jest aby, w związku z likwidacją gimnazjów, dorobek związany z metodami i formami pracy wychowawczej, kształtowaniem postaw obywatelskich oraz patriotycznych nierozerwalnie związanych z patronem tj. Żołnierzami Armii Krajowej Oddziału Regina II i sztandarem szkoły – znalazł godnego spadkobiercę. Znając wielką odpowiedzialność władz samorządowych Gminy Rzepiennik Strzyżewski należy ufać, że tradycje dotyczące pielęgnowania pamięci o Żołnierzach Armii Krajowej wypracowane przez wspólnotę gimnazjalną pod kierownictwem dyrektor mgr Jadwigi Ryby – będą kontynuowane i pomnażane.

Adres Szkoły: Rzepiennik Biskupi 321,
33-163 Rzepiennik Strzyżewski ,
woj. małopolskie.
tel/fax: 14 65-30-074, e-mail: gim_rzep@wp.pl, www.gim-rzepiennik.cba.pl

Możesz również polubić…