Imię Batalionu Barbara AK dla szkoły podstawowej w Pawęzowie

Szkoła Podstawowa w Pawęzowie, gmina Lisia Góra, powiat tarnowski 11 listopada 2010 roku otrzymała sztandar i imię Batalionu AK Barbara.Uroczystość została przygotowana i przeprowadzona staraniem Dyrektora Szkoły mgr. Piotra Kowala, grona pedagogicznego oraz Rady Rodziców jak również mieszkańców Pawęzowa na czele z Sołtysem miejscowości Panem Jackiem Niedojadło przy wsparciu władz gminnych oraz duchowieństwa. Rangę uroczystości  podkreślił fakt, iż odbywała się ona w Narodowe Święto Niepodległości.

Uroczystość wpisała się również w obchody 100- lecia Szkoły w Pawęzowie a bardzo ważnym dla społeczności lokalnej było oddanie  do użytku nowej sali gimnastycznej. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy na grobach żołnierzy batalionu Barbara spoczywających na cmentarzu parafialnym w Pawęzowie. Następnie uczestników zgromadziła uroczysta Msza Święta za Ojczyznę  odprawiana w miejscowym kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata, w czasie której został poświęcony sztandar szkoły. Po mszy licznie zgromadzeni uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty przed obeliskiem upamiętniającym mieszkańców Pawęzowa, którzy oddali życie za Ojczyznę. Następnie goście honorowi wraz z uczniami dokonali przecięcia wstęgi przy wejściu do sali gimnastycznej, poczym zaproszono wszystkich do udziału w dalszej części uroczystości wewnątrz. Tu nastąpiło uroczyste przekazanie społeczności szkolnej sztandaru oraz aktu nadania imienia jak również odsłonięcie okolicznościowej tablicy pamiątkowej. Były okolicznościowe wystąpienia jak również   inscenizacja tematyczna przygotowana przez młodzież i nauczycieli. Podniosły charakter uroczystości uświetniły swoją obecnością licznie zgromadzone poczty sztandarowe, wojskowa i policyjna asysta honorowa, odział straży pożarnej a przede wszystkim żołnierze batalionu Barbara oraz rodziny żołnierzy batalionu, kombatanci, duchowni jak również mieszkańcy Pawęzowa i okolicznych miejscowości, przedstawiciele szkół powiatu tarnowskiego oraz władze gminy, powiatu.


Uroczystości mają  swoją wymowę, gdyż jest to druga szkoła po Lubaszwej,  która otrzymuje imię I Batalionu „Barbara” 16pp AK., który latem i jesienią 1944 roku w ramach Akcji Burza przeszedł 3 miesięczny szlak bojowy w południowej części powiatu tarnowskiego.


Jest to  szczególne uhonorowanie żołnierzy Batalionu oraz ludności cywilnej wspierającej batalion w czasie działań bojowych. Cześć żołnierzy „Barbary” rekrutowała się przecież z rejonu Gminy Lisia Góra – kryptonim placówki AK  „Ligia”- a kilku z samego Pawęzowa. Należy podkreślić, iż jednym z żołnierzy batalionu Barbara, który poległ w boju pod Jamną bohatersko broniąc wzgórza 530 był strzelec Mieczysław Kiełbasa ps. Kanarek (żołnierz 1 kompanii) Jego doczesne szczątki wraz szczątkami strzelca NN „Czachara” spoczywały od  wiosny 1945 roku  na cmentarzu parafialnym w Jastrzębiej.


Młodzież Pawęzowa, nauczyciele oraz mieszkańcy uczestniczą corocznie w rajdzie szlakami walk batalionu Barbara z zakończeniem w Jamnej oraz od kilku lat odwiedzali bratnią mogiłę na cmentarzu w Jastrzębiej, gdzie spoczywał strzelec „Kanarek”. Dziś po ekshumacji doczesne szczątki strzelca Kanarka oraz strzelca Czachary, spoczęły na cmentarzu parafialnym w Pawęzowie by po 65 latach wrócić do rodzinnej miejscowości.

Fotoreportaż z uroczystości wręczenia sztandaru i nadania imienia  Batalionu AK Barbara dla Szkole Podstawowej w Pawęzowie pod adresem:  http://www.pawezow.net/index.php/11.11.10/index.html


Gratulujemy wyboru Patrona Szkoły Gronu Pedagogicznemu, Dyrekcji, Radzie Rodziców  i Uczniom Szkoły oraz Mieszkańcom   Pawęzowa.

Wyślijmy Szkole najlepsze życzenia i gratulacje z okazji Uroczystości Nadania Imienia Batalionu AK „Barbara” oraz wręczenia sztandaru!!!

adres do korespondencji:    
mgr Piotr Kowal  
Dyrektor

Szkoły Podstawowej
Pawęzów 66,     
33-103 Tarnów 5 
tel.146250118

adres emailowy :  sppawezow@interia.pl
Warszawa   15 listopada 2010 r.

Krzysztof Sikora

Możesz również polubić…