Krzyż z Jamnej dla Michniowa

Krzyż z Jamnej

19 Tarnowska Drużyna Starszo-Harcerska im. Bohaterów z Jamnej wędrując ponad 20 lat temu, poprzez Góry Świętokrzyskie natrafiła na wieś Michniów. Wówczas to w maleńkiej izdebce, w jednej z chat była wówczas zorganizowana Izba Pamięci Narodowej. Obok znajdował się pomnik z nazwiskami 203 osób, które w większości zostały spalone żywcem. Najmłodsze z zamordowanych dzieci miało 9 dni. Pomnik i opowieść osoby dyżurującej w Izbie zrobiła na członkach drużyny olbrzymie wrażenie.


Ponieważ nasza drużyna od lat była związana z wsią Jamna, zdecydowaliśmy, że przywieziemy ziemię z Jamnej, do mającego powstać w Michniowie Pomnika Mauzoleum Męczeństwa Wsi Polskiej.


Tak więc w dniu 26 września 1991 roku podczas polowej Mszy Świętej na Jamnej poświęcono urnę z jamnejską ziemią. Nastepnie w dniu 6 października 1991 roku po uroczystej Mszy Świętej w Michniowie drużyna nasza przekazała urnę do Izby Pamięci. Urna obecnie znajduje się w gablocie, na honorowym miejscu, wśród innych urn.

Krzyz z Jamnej_1
Krzyz z Jamnej_2
Krzyz z Jamnej_3
Krzyz z Jamnej_4
Krzyz z Jamnej_5
Krzyz z Jamnej_6
Krzyz z Jamnej_7


Dziś po przebudowie w miejscu izby znajduje się muzeum, a Kwatera Pomordowanych mieszkańców Michniowa zmieniła się w symboliczny cmentarz wszystkich pomordowanych podczas pacyfikacji mieszkańców polskich wsi. Założeniem twórców  tego miejsca jest aby, każda męczeńska polska wieś miała swój krzyż. Jak dotychczas wieś Jamna nie ma w Michniowie swojego krzyża.

Kzyz_1
Kzyz_2
Kzyz_3

Dlatego więc 19 Tarnowska Drużyna Starszoharcerska im. Bohaterów z Jamnej wystąpiła z inicjatywą  wykonania i przywiezienia krzyża z Jamnej do Michniowa.
Krzyż ten został już umieszczony (wkopany) w Dolinie Męczeństwa na Jamnej i poświęcony w dniu 26 września 2010r, przez kapelana AK księdza dra  Piotra Gajdę, podczas uroczystości rocznicowych na Jamnej.

Fotografie_1
Fotografie_2
Fotografie_3
Fotografie_4
Fotografie_5
Fotografie_6
Fotografie_7
Fotografie_8
Fotografie_9

W roku przyszłym, po „omodleniu  i nasiąknięciu ziemią z krwią” pomordowanych mieszkańców Jamnej, zostanie on przewieziony do „Lasu Krzyży” w Michniowie.


Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Pan Kazimierz Korman obiecał, że pomoże w załatwieniu przewozu krzyża z Jamnej do Michniowa na koszt Gminy.
To 19 drużyna zdobyła już większość środków na wykonanie, umieszczenie w Dolinie Męczeństwa na Jamnej i przewiezienie krzyża do Michniowa, dzięki hojności druhny Elżbiety Kasprzyckiej z Londynu. Druhna Elżbieta, gdy dowiedziała się przy ognisku harcerskim na Jamnej o inicjatywie harcerzy z 19 Tarnowskiej Drużyny Starszo-Harcerskiej, jeszcze w ubiegłym roku zadeklarowała się, że przekaże znaczną kwotę na wykonanie krzyża wraz z pamiątkową tablicą.


Tarnów dn. 08 października 2010 roku

Hm. Leszek Ignasik

Możesz również polubić…