Walka i pamięć. Szlakiem I batalionu „Barbara” 16 pp AK

PREZENTACJA KSIĄŻKI 

Krzysztof Sikora: „Walka i pamięć. Szlakiem I batalionu „Barbara” 16 pp AK”

Na rynku księgarskim ukazała się niedawno książka Krzysztofa Sikory, zatytułowana „Walka i pamięć. Szlakiem I batalionu „Barbara” 16 pp AK”. Autor dokumentuje w niej działania bojowe jednego z batalionów Armii Krajowej działającego na ziemi tarnowskiej. Opisuje nie tylko wydarzenia wojenne, ale także zainteresowany jest sposobem upamiętnienia oddziału i ludzi z nim związanych.   

słowie wstępnym Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski napisał: „Już pierwsze strony książki wciągają czytelnika i urzekają swoją erudycją naukową a lektura staje się prawdziwą ucztą dla historyka poznającego dokładnie ludzkie dzieje”.  
 

W książce zamieszczono wiele dokumentów archiwalnych oraz 120 współczesnych oraz ponad 20 historycznych fotografii, miejsc, osób i wydarzeń mających związek z batalionem „Barbara”.  
Duży walor mają zaprezentowane biogramy wybranych dowódców i żołnierzy, które pokazują dramatyczne losy życia wielu z nich nie tylko podczas II wojny ale i w okresie powojennym.  
 

Działalność batalionu „Barbara” została ukazana na tle wydarzeń mających wymiar ogólnopolski i lokalny. W poszczególnych rozdziałach dowiadujemy się więc o początku II wojny światowej, kampanii wrześniowej na ziemi tarnowskiej, o rozwoju organizacyjnym Armii Krajowej o akcji „Burza w wymiarze ogólnopolskim, w Krakowskim Okręgu AK i wreszcie w Inspektoracie Rejonowym AK Tarnów.  
 

Opisywane wydarzenia batalionu „Barbara” obejmują czas od 4 sierpnia 1944 roku kiedy to miała miejsce mobilizacja batalionu do 23 października 1944 roku, tj. do czasu jego rozformowania.   Krzysztof Sikora opisał również wydarzenia związane z działalnością samodzielnych plutonów dywersyjnych sformowanych po demobilizacji batalionu a także niektóre miejsca potyczek i walk II, III i IV batalionu pp AK.  
 

Książka jest owocem wieloletnich badań archiwalnych, poszukiwania dokumentów i zdjęć będących w posiadaniu uczestników wydarzeń a także rodzin oficerów ” dowódców.  
 

Publikacja pozwala poznać uwarunkowania czasów, w których żyli żołnierze Armii Krajowej.  
 

„Walka i pamięć” została wydana w formie nowoczesnego przewodnika. Łączy opis geograficzny, historyczny i architektoniczny poszczególnych miejscowości wraz z inwentarzem wszystkich pamiątek, tablic, mogił, kurhanów, pomników, obelisk, znaków okolicznościowych przypominających bohaterów owych wydarzeń.  
 

Książkę warto polecić nie tylko miłośnikom tradycji niepodległościowych , ale także harcerzom, studentom i wszystkim zainteresowanym pięknem przyrody, historią II wojny światowej i losami ludzi, który bardziej cenili wolność i niepodległość Ojczyzny aniżeli własne życie.  

Możesz również polubić…