Apel Pamięci 16 Pułku Piechoty

ŻOŁNIERZE 16 PUŁKU PIECHOTY!

BOHATEROWIE WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ!

MIESZKAŃCY ZIEMI TARNOWSKIEJ!

ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO!RODACY!

Córki i Synowie Ziemi Tarnowskiej, znacząc swymi mogiłami pola chwały oręża polskiego, dali najświętszy dowód umiłowania Ojczyny. W sposób szczególny przywołujemy w naszych sercach żołnierzy walecznego 16 Pułku Piechoty, związanego z tą Ziemią, dla których była ona Matką i ostoją.

16 Pułk nierozerwalnie wrósł w najważniejsze wydarzenia historii Rzeczypospolitej. Jego dzieje to karty historii Polski odradzającej się z rozbiorów i walka o jej granice. To waleczna postawa Narodu i Wojska Polskiego broniącego odzyskanej niepodległości przed bolszewicką nawałą. To nierówny bój osamotnionej Polski we wrześniu 1939 r. To Polska Walcząca i Operacja „Burza” Polskiego Państwa Podziemnego. To czerwone maki na Monte Cassino i skrwawione ulice Warszawy oraz Kołobrzegu, jak również nurty Odry i Łaby. To także współcześni spadkobiercy tradycji 16 pułku piechoty Ziemi Tarnowskiej.

Wzywam żołnierzy wracających „z Ziemi Włoskiej do Polski”, którzy w 1918 roku tworzyli zręby 16 Pułku Piechoty.

Wzywam Synów Ziemi Tarnowskiej, którzy na wezwanie Ojczyzny stanęli w szeregach 16 Pułku Piechoty, odwagą, męstwem i krwią wytyczaliście granice Odrodzonej Rzeczypospolitej.

Do Was wołam! Bohaterowie spod Murowej, Krasnego-Mogiły, Dawidowa
i Grzebionki-Ład.

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Was wzywam! Wierni Synowie Niepodległej, walczący z hitlerowskim
i sowieckim najeźdźcą: żołnierze września 1939 roku, którzy stanęliście w obronie najświętszych dla każdego Polaka wartości: Boga, Honoru i Ojczyzny.

Wzywam żołnierzy 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej, którzy dając przykład najwyższego męstwa pod Pszczyną i Ćwiklicami stawili czoła pancernym zagonom Hitlera.

Do Was wołam! Żołnierze mjr. Piotra Ryby, którzy pod Rajskiem
w brawurowym ataku rozbiliście sztab niemieckiej 5 Dywizji Pancernej.

Wzywam Was! Bohaterowie, którzy oddaliście życie w krwawych bojach pod Rozwadowem, Radłowem, Biskupicami Radłowskimi, Janowem Lubelskim i Rawą Ruską.

STAŃCIE DO APELU!

POLEGLI NA POLU CHWAŁY!

Wzywam żołnierzy niezłomnych, którzy nie ugięli się pod jarzmem okupantów, tworząc struktury Polskiego Państwa Podziemnego.

Wzywam inspektorów Inspektoratu Tarnowskiego Służby Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej:

mjr. Stanisława Sowiźrała ps. „Sosna”,

mjr. Kazimierza Tumidajskiego ps. „Edmund”,

mjr. Jana Stylińskiego ps. „Selim”,

ppłk. Piotra Kaczałę ps. „Korab”,

ppłk. Stefana Musiała-Łowickiego ps. „Mirosław” – dowódco odtworzonego 16 Pułku Piechoty AK Ziemi Tarnowskiej,

którzy przewodziliście walce konspiracyjnej na Ziemi Tarnowskiej.

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Wzywam żołnierzy Tarnowskiego Inspektoratu AK – Obwodów Tarnów, Brzesko i Dąbrowa Tarnowska, których nieugięta postawa była wołaniem do Świata, że „Jeszcze Polska nie zginęła”.

Wzywam Was! Bohaterowie legendarnej Akcji „Most III”, która przyczyniła się do złamania tajemnicy V-2 – śmiercionośnej wunderwaffe Hitlera.

Wzywam żołnierzy Szarych Szeregów Hufca Mościce:

Jerzy Wojnarski ps. „Szary” – poległy podczas akcji w Grabinach,

podharcmistrzu Stefanie Kasprzyku ps. „Dzik”, Władysławie Sokole ps. „Partenau”, Mieczysławie Tenerowiczu ps. „Orzeł ” polegli w akcji w Białej.

STAŃCIE DO APELU!

POLEGLI NA POLU CHWAŁY!

Wzywam Was! Rycerze Polski Walczącej – żołnierze I batalionu „Barbara”
16 Pułku Piechoty Armii Krajowej – stańcie do naszego apelu jako świadkowie historii.

Wzywam dowódcę batalionu kpt. Eugeniusza Borowskiego ps. „Leliwa”, adiutanta ppor. Władysława Kowala ps. „Rola” oraz kapela ks. kpt. dr. Stanisława Pyciora ps. „Gruda”. Wzywam dowódców kompanii: ppor. Józefa Ruseckiego ps. „Mimoza”, ppor. Franciszka Kutę ps. „Bułat”, por. Sergiusza Kapurę ps. „Wilk”, por. Michała Steczyszyna ps. „Kalina” i por. Jana Gamołę ps. „Jawor”.

Wzywam Was wszystkich! Bohaterowie akcji w Wałkach, Rzepienniku Suchym i Rychwałdzie, Ryglicach, Lubince oraz krwawych walk i bojów na Suchej Górze pod Pławną, w Jamnej, Dąbrach i w Słonej.

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Do Was wołam:

kpr. Janie Ciochoniu ps. „Drucik” poległy w Wałkach,

strz. Zygmuncie Turakiewiczu ps. „Tygrys” poległy w Szynwałdzie,

strz. Władysławie Białasie ps. „Boruta” poległy w Rychwałdzie,

strzelcy Tadeuszu Zborowski ps. „Gwiazda” i Władysławie Kaczmarku ps. „Wrzos” polegli w Zawadzie, pchor. Fryderyku Jaworski ps. „Wierusz” poległy w Rzepiennikiu Suchym, st. strz. Wiktorze Bończyku ps. „Piechociński” i strz. Tadeuszu Czupielu ps. „Zaskroniec” polegli na Suchej Górze,

kaprale Tadeuszu Steczyszynie ps. „Listek” i Wojciechu Musiale ps. ?Muł? oraz strzelcy Stanisławie Kłusku ps. „Wrona” i Władysławie Trytku ps. „Bartuś” polegli w Zborowicach pod Pławną,

ppor. Maksymilianie Lamprechcie ps. „Jar” oraz strzelcy Zygmuncie Rowiński ps. „Cezar”, Mieczysławie Kiełbaso ps. „Kanarek” i nieznany strz. ps. „Czachara” polegli pod Jamną,

plut. Franciszku Kuraszu ps. „Kieliszek” poległy we Wróblowicach,

którzy swą mężną postawą daliście świadectwo cnót żołnierskich.

STAŃCIE DO APELU!

POLEGLI NA POLU CHWAŁY!

Wzywam Was! Żołnierze 3 samodzielnego plutonu dywersyjnego „Regina II”: por. Zdzisławie Bossowski ps. „Kajetan”, podporucznicy Leonie Łuczkiewiczu ps. „Krajewski” i Marianie Łuczkiewiczu ps. „Kruk I”, podchorążowie Józefie Boryczko ps. „Dąb” i Bronisławie Rozwadowski ps. „Dynamit”, starsi strzelcy Ignacy Duranie ps. „Piołun” i Władysławie Boryczko ps. „Liść” oraz strzelcy Franciszku Rubinie ps. „Murzyn II”, Antoni Mleczko ps. „Mokrzycki”, January Dziadyku ps. „Czerny”, Janie Wadasie ps. „Sztacheta”, Janie Jedlecki ps. „Batory”, Adolfie Jędrzejewski ps. „Tarzan II”, Józefie Podkówko ps. „Skobel”, Janie Żurawski ps. „Żuraw”, Marianie Łyczko ps. „Twardowski”, Andrzeju Walczyku ps. „Kruk II”, Władysławie Magdziński, którzy w Dąbrach w zdradzieckiej i nierównej walce złożyliście na Ołtarzu Ojczyzny ofiarę najwyższą ” swoje życie.

STAŃCIE DO APELU!

POLEGLI NA POLU CHWAŁY!

Was wzywam! Żołnierze samodzielnego plutonu dywersyjnego „Radomyśl”: por. Zbigniewie Matula ps. „Radomyśl”, pchor. Tadeuszu Stasiku ps. „Doktor”
i żołnierze nieznanego imienia polegli w Słonej oraz strzelcy Stanisławie Działo ps. „Armatus”, Zbigniewie Rogu ps. „Alisz” i Wiesławie Zieliński ps. „Wydra” zamordowani przez hitlerowskich oprawców w Żerosławicach, którzy daliście największe świadectwo swej miłości do Polski.

STAŃCIE DO APELU!

POLEGLI NA POLU CHWAŁY!

Wzywam Was! Żołnierze II Batalionu Ziemi Brzeskiej, którzy polegliście
w dniu 5 października 1944 r. w nierównej walce z Niemcami broniąc szpitala polowego na Mogile.

Wzywam Was! Nieugięci bohaterowie na czele z Waszym lekarzem Władysławem Mossoczym. Wzywam wszystkich żołnierzy II Batlionu polegli w walce z niemieckim okupantem.

STAŃCIE DO APELU!

POLEGLI NA POLU CHWAŁY!

Do Was wołam! Niezłomni żołnierze samodzielnego plutonu dywersyjnego „Regina II” pojmani po walce w Dabrąch i zamordowani w hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Gross-Rosen: pchor. Romanie Łuczkiewiczu ps. „Rom”, st. sierż. Tadeuszu Gajewski ps. „Wilczur”, plut. Walenty Mendralo ps. „Baranowski”, st. strz. Zbigniewie Horyński ps. „Wilczek”, strzelcy Rudolfie Gucwo ps. „Baran”, Stanisławie Gębski ps. „Gryf”, Władysławie Kornasie, Władysławie Ziółkowski ps. ?Giełda?, Ludwiku Suchoniu ps. ?Bengal? oraz strzelcu Stanisławie Mitoraju ps. ?Lis? zamordowany w tarnowskim Gestapo, którzy do końca pozostaliście wierni żołnierskiej przysiędze.

STAŃCIE DO APELU!

ZGINĘLI ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ!

Wzywam mordowanych w gestapowskich kazamatach i obozach zagłady. Wzywam ofiary pacyfikowanych wsi i ulicznych egzekucji.

Wzywam bohaterskich mieszkańców Ziemi Tarnowskiej, którzy z narażeniem życia wspomagali żołnierzy podziemia.

Do Was wołam! Mieszkańcy wsi Jamna: Marianie Bończyku, Genowefo Hadała, Janie Masztalerzu, Michale Mastalarzu, Antonino, Stanisławie, Janie i Jakubie Potok, Mario i Kazimierzu Stanuch, Wojciechu Wrono oraz nie wymienieni tu z imienia i nazwiska mieszkańcy Bartkowej-Posadowej, Bruśnika, Bukowca, Jamnej, Jasiennej, Jastrzębiej, Olszowej, Paleśnicy i Przydonicy zamordowani przez hitlerowców, którzy nie mogąc pokonać polskiego żołnierza wzięli odwet na Was – bezbronnej ludności cywilnej.

STAŃCIE DO APELU!

ZGINĘLI ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ!

Was wzywam! Wierni Szesnastacy – synowie Niepodległej, którzy swymi mogiłami na wszystkich frontach II wojny światowej znaczyliście drogę do Ojczyzny.

Wzywam żołnierzy 16 Lwowskiego Batalionu Strzelców z pól chwały oręża polskiego: Monte Cassino, Ankony i Bolonii.

Wzywam żołnierzy 16 Pułku Piechoty, którzy przelewaliście krew w walkach
o Warszawę, na Wale Pomorskim, pod Kołobrzegiem, nad Odrą i Łabą.

STAŃCIE DO APELU!

POLEGLI NA POLU CHWAŁY!

Wzywam żołnierzy niezłomnych – bohaterów powojennego podziemia niepodległościowego.

Wzywam żołnierzy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Ziemi Tarnowskiej, którzy zostaliście zamordowani przez stalinowskich oprawców lub oddaliście swoje życie i zdrowie walcząc z narzuconym Polsce totalitarnym systemem.

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

To Wam dziś grają fanfary żołnierze 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej, którzy złotymi zgłoskami zapisaliście się w Księdze Chwały Oręża Polskiego. Pamięć o Waszej krwi przelanej za wolną i niepodległą Polskę na zawsze będzie żywa w naszych sercach.

Wasza żołnierska postawa jest dla nas współczesnych wzorem cnót obywatelskich i najwyższego umiłowania Ojczyzny. Wasze postaci będą nam drogowskazem w naszej nauce, pracy i służbie dla Rzeczypospolitej.

CHWAŁA BOHATERSKIM ŻOŁNIERZOM 16 PUŁKU PIECHOTY!

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Możesz również polubić…