Apel Poległych na cmentarzu partyzanckim

Apel Pamięci poległych

APEL POLEGŁYCH NA CMENTARZU PARTYZANCKIM
W CZASIE MSZY ROCZNICOWEJ W DĄBRACH


Wszechmocny Wieczny Boże
Ojcze ludów i narodów
Błagamy Cię
Przyjmij dar świadectwa
Wiary, męki i śmierci
Synów naszego narodu
Którzy w czasie boju w Dąbrach
oddali swe życie za Ojczyznę.
Partyzanci Oddziału „REGINA II” 16 pułku Armii Krajowej


Wzywam was stańcie do żołnierskiego apelu
mjr Zdzisław BOSSOWSKI – ps. Kajetan
kpt. Leon ŁUCZKIEWICZ – ps. Krajewski
por. Marian ŁUCZKIEWICZ – ps. Kruk
pchor. Bronisław ROZWADOWSKI – ps. Dynamit
pchor. Józef BORYCZKO – ps. Dąb
st. strz. z cenz. Władysław BORYCZKO – ps. Liść
st. strz. z cenz. Ignacy DURAN – ps. Piołun
st. strz. Franciszek RUBIN – ps. Murzyn
strzelec January DZIADYK – ps. Czerny
strzelec Jan JEDLECKI – ps. Batory
strzelec Adolf JĘDRZEJOWSKI – ps. Tarzan
strzelec Antoni MLECZKO – ps. Mokrzycki
strzelec Marian ŁYCZKO – ps. Twardowski
strzelec Józef PODKÓWKA – ps. Skobel
strzelec Jan WADAS – ps. Sztacheta
strzelec Andrzej WALCZYK – ps. Kruk
strzelec Jan ŻURAWSKI – ps. Żuraw
strzelec Władysław MAGDZIŃSKI

polegli na polu chwały
pchor. Romyn ŁUCZKIEWICZ – ps. Rom
plutonowy Walenty MĘDRALA – ps. Baranowski
st. strzelec Tadeusz GAJEWSKI – ps. Wilczur
st. strzelec Zbigniew HORYŃSKI – ps. Wilczek
strzelec Stanisław GĘBSKI – ps. Gryf
strzelec Władysław ZIÓŁKOWSKI – ps. Giełda
strzelec Ludwik SUCHOŃ – ps. Bengal
NN Aserbeidżanin
W czasie boju wzięci do niewoli – straceni w obocie konc, Gross – Rosen

Ojcze Najmiłosierniejszy
Uczyń ich ofiarę życia
posiewem wolności i pokoju
pomóż nam przebaczyć
broń nas od wojny
nienawiści i niepamięci
przez Chrystusa
Pana Naszego
Amen

Możesz również polubić…