Historia krzyża z Jamnej

19 Tarnowska Drużyna Starszo-Harcerska im. Bohaterów z Jamnej wędrując ponad 20 lat temu, poprzez Góry Świętokrzyskie natrafiła na wieś Michniów. W maleńkiej izdebce, w jednej z chat była wówczas zorganizowana Izba Pamięci Narodowej. Obok znajdował się pomnik z nazwiskami 203 osób, które w większości zostały spalone żywcem. Najmłodsze z zamordowanych dzieci miało 9 dni. Pomnik i opowieść osoby dyżurującej w Izbie zrobiła na członkach drużyny olbrzymie wrażenie.

Ponieważ nasza drużyna od lat była związana z wsią Jamna, zdecydowaliśmy, że przywieziemy ziemię z Jamnej, do mającego powstać w Michniowie Pomnika Mauzoleum Męczeństwa Wsi Polskiej.  Tak więc, w dniu 26 września 1991 roku, podczas polowej Mszy Świętej na Jamnej poświęcono urnę z jamnejską ziemią. Następnie w dniu 6 października 1991 roku po uroczystej Mszy Świętej w Michniowie drużyna nasza przekazała urnę do Izby Pamięci. Urna obecnie znajduje się w gablocie, na honorowym miejscu, wśród innych urn.  Dziś po przebudowie, w miejscu izby znajduje się muzeum, a Kwatera Pomordowanych mieszkańców Michniowa zmieniła się w symboliczny cmentarz wszystkich pomordowanych podczas pacyfikacji mieszkańców polskich wsi. Założeniem twórców jest aby, każda męczeńska polska wieś miała swój krzyż. Jak dotychczas wieś Jamna nie ma tam swojego krzyża. Dlatego 19 Tarnowska Drużyna Starszo-Harcerska im. Bohaterów z Jamnej wystąpiła z inicjatywą o przywiezienie krzyża z Jamnej do Michniowa. Krzyż ten został już umieszczony (wkopany) w Dolinie Męczeństwa na Jamnej i poświęcony w dniu 26 września 2010r, przez kapelana AK księdza dra  Piotra Gajdę, podczas uroczystości rocznicowych. W tym roku po „omodleniu” i „nasiąknięciu krwią” pomordowanych mieszkańców Jamnej, zostanie on przewieziony, w dniu 12 czerwca 2011 r. do „Lasu Krzyży” w Michniowie.

Na dzień dzisiejszy drużyna zdobyła już wszystkie środki na wykonanie, umieszczenie w Dolinie Męczeństwa na Jamnej i przewiezienie krzyża do Michniowa, dzięki hojności druhny Elżbiety Kasprzyckiej z Londynu. Druhna Elżbieta, gdy dowiedziała się przy ognisku harcerskim na Jamnej o inicjatywie harcerzy z 19 Tarnowskiej Drużyny Starszo-Harcerskiej, jeszcze dwa lata temu, zadeklarowała się, że przekaże znaczną kwotę na wykonanie krzyża wraz z tablicą pamiątkową. Starostwo Powiatowe w Tarnowie zasponsorowało przejazd autobusem 28 osób i przewiezienie krzyża do Michniowa. Miasto i Gmina Zakliczyn również włączyła się w przedsięwzięcie 19 Tarnowskiej Drużyny im. Bohaterów z Jamnej.

Możesz również polubić…