Por. Sergiusz Kapura ps. „Wilk”

Por. Sergiusz Kapura

Urodził się 7 stycznia 1905 roku w Grodnie, gdzie uczęszczał do szkoły powszechnej i gimnazjum. W 1926 roku został powołany do odbycia służby wojskowej początkowo w 3 Oddziale Służby Intendentury, później w 77 pp. Skierowany następnie do Szkoły Podchorążych Rezerwy w Cieszynie. Po ukończeniu szkoły został zdemobilizowany. Nie mogąc znaleźć pracy, wstąpił do wojska w 1 Batalionie Służby Administracyjnej w Warszawie. W 1931 roku rozpoczął naukę w Szkole Podchorążych Zawodowych w Bydgoszczy dla oficerów młodszych. Po ukończeniu szkoły został promowany do stopnia podporucznika. Otrzymał przydział do 4 psp w Cieszynie jako dowódca plutonu. W kampanii wrześniowej 1939 roku walczył jako dowódca kompanii karabinów maszynowych 4 psp. Został ranny i 18 września w okolicach Rawy Ruskiej trafił do niewoli niemieckiej. W czasie transportu do Rzeszy, znalazł się w obozie przejściowym w Tarnowie, z którego uciekł. Zamieszkał w Pleśnej, został gajowym w lasach prywatnych Adama Bronikowskiego. Jednocześnie był żołnierzem Polskiego Państwa Podziemnego. Przeszedł cały szlak bojowy I batalionu „Barbara” 16 pp AK jako dowódca 3 kompanii piechoty AK „Regina”. Po demobilizacji batalionu 1 grudnia 1944 roku został wywieziony na roboty przymusowe do Austrii. W sierpniu 1945 roku przedostał się do obozu wojskowego we Francji. Na początku 1946 roku powrócił do kraju. Pracował jako sprzedawca w kiosku, sprzedawca biletów autobusowych w PKS Cieszyn, następnie, po przerwie, jako instruktor w Studium Nauczycielskim. 31 grudnia 1950 roku został formalnie przeniesiony do rezerwy. Pracował również w Cieszyńskich Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego, w Państwowej Centrali Drzewnej, w Wytwórni Win, w Państwowej Centrali Leśnej – Zakłady Przemysłowe Cieszyn jako pracownik umysłowy i kierownik zaopatrzenia. 1 stycznia 1966 roku został zwolniony z powszechnego obowiązku wojskowego. Zmarł 21 marca 1985 roku w Cieszynie. Został pochowany na tamtejszym cmentarzu komunalnym (dział IX nr 512/513) w grobowcu rodzinnym wraz z synem Andrzejem i żoną Stefanią.

Porucznik Sergiusz Kapura za męstwo w kampanii wrześniowej 1939 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Możesz również polubić…