Szkoła Podstawowa im. Batalionu AK Barbara w Lubaszowej

Lubaszowa sięga swą historią XI wieku, chociaż  lokalizację otrzymała dopiero na prawie magdeburskim w 1340 roku. Pierwsza wzmianka o niej datowana jest na 1105 rok. To miejscowość położona w dolinie rzeki Białej Dunajcowej, w gminie Tuchów, w powiecie tarnowskim, w województwie małopolskim.

Jest integralną częścią Pogórza Ciężkowickiego i stanowi  zachodnią rubież pasma górskiego Brzanka- Liwocz.

Od czasów II Rzeczypospolitej a konkretnie od 1921 roku funkcjonuje w Lubaszowej szkoła. Obecnie ta chlubiąca się bogatą tradycją placówka, nosi imię Batalionu AK „Barbara”.

Z inicjatywy Dyrektor Szkoły mgr Barbary Duszy, Grona Pedagogicznego, Rady Rodziców  oraz  Samorządu  Uczniowskiego,  pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, zostały zainicjowane działania mające na celu nadanie szkole imienia i sztandaru.

foto_2
foto_3

Wspólnota szkolna zdecydowała, że patronem szkoły zostanie Batalion AK „Barbara”. Ważnym  argumentem  dla takiego  wyboru  był fakt, że   I batalion  „Barbara” 16pp AK w czasie Akcji  „Burza” operował m.in. w tym rejonie a część żołnierzy batalionu rekrutowała się  z obszarów gminy Tuchów.

W czasie niemieckiej okupacji mieściły się tam bowiem placówki: AK o kryptonimie „Teresa” i Narodowej Organizacji Wojskowej o kryptonimie „Teofila”.

Należy również podkreślić, że w Lubaszowej mieszkał strzelec Stanisław Derus ps. „Rene” – żołnierz II plutonu, 1 kompanii „Wanda”, I Batalionu „Barbara” 16pp AK – autor niezmiernie wartościowej książki poświęconej działalności batalionu „Barbara” pt.  „Szli Partyzanci”.

Uwzględniając działania szkoły Rada miejska w Tuchowie  swoją Uchwałą  z dnia 31 marca 2010 roku  nadała placówce  imię Batalionu AK Barbara. Uroczystość z tym związana miała miejsce 4 września 2010 r.

Wydarzenie zgromadziło całą wspólnotę szkolną, mieszkańców Lubaszowej i gminy Tuchów.

W nadaniu imienia i wręczeniu sztandaru szkole gośćmi honorowymi byli żołnierze batalionu  „Barbara” AK:

ppłk  dr Jerzy Pertkiewicz – ps. „Drzazga”, por. mgr inż. Jacek Popiel ps. „Lipek”, Barbara  Borowska- Palenik – córka kpt.”Leliwy”- dowódcy batalionu „Barbara” oraz przedstawiciele rodzin żołnierzy batalionu  i środowisk AK.

Rangę wydarzenia podkreślili  swoją obecnością posłowie na Sejm z rejonu tarnowskiego Józef Rojek i Michał Wojtkiewicz a także starosta tarnowski Mieczysław Kras oraz burmistrz Tuchowa Mariusz Ryś. Mszę świętą celebrował Biskup senior tarnowskiej diecezji  ks. bp. dr Władysław Bobowski.

Wtedy też została odsłonięta  okolicznościowa tablica pamiątkowa. Uroczystość miała tym wymowniejszy charakter, iż była  to pierwsza szkoła,  która otrzymała imię I Batalionu „Barbara” 16pp AK.

Dla upamiętnienia tej ważnej daty  ustanowiono  Święto patrona szkoły, w ramach którego co roku we wrześniu uczniowie wraz z gronem pedagogicznym biorą udział w uroczystościach rocznicowych na  Jamnej   a także uczestniczą w organizowanym przez szkołę biegu patriotycznym ściśle związanym  z upowszechniam wiedzy   o batalionie AK „Barbara”.

Możesz również polubić…