Por. w St. Tadeusz Szeligiewicz ps. „Żbik”

Urodził się 20 sierpnia 1924 r w Tarnowie, gdzie uczęszczał do Szkoły Powszechnej i 2-letniego Liceum Ekonomicznego, które ukończył w czerwcu 1939 r. Na początku okupacji przez 2 lata kontynuował naukę w Szkole Handlowej w Tarnowie. Od czerwca 1943 r rozpoczął działalność konspiracyjną na terenie Mościc, w placówce AK kryp. „Monika”. Przyjął pseudonim konspiracyjny „Żbik”. Organizował szkolenia w zakresie wojskowości przygotowującej młodzież harcerską do działań zbrojnych.


Od 28 lipca 1944 r. do 31 października 1944 r. brał udział w Akji „Burza” jako żołnierz, w stopniu strzelec, 4 kompanii „Ewa”, I Batalionu „Barbara” 16 pp AK. Przechodzi cały szlak bojowy batalionu, biorąc udział w akcjach przeciwko Niemcom na terenie Jodłówki Tuchowskiej, Ratówek, Rzepienników, Suchej Góry, Brzozowej, Pławnej, Jamnej, Szczepanowic i Piotrkowic. Od 1 listopada 1944 r. do zakończenia wojny przebywa na melinie AK w Tarnowie w obawie przed aresztowaniem.


W latach 1945-1946 kontynuował naukę Liceum Ekonomicznym kończąc ją egzaminem maturalnym w czerwcu 1946 r. W październiku 1946 r. podjął próbę studiów ekonomicznych, jednak jako nieujawniony żołnierz AK, wobec bezwzględnego obowiązku ujawniania się, został zmuszony do podjęcia doraźnej pracy.


Następnie w latach 1950 ” 85 pracował w Przedsiębiorstwie Robót Drogowych w Tarnowie. W ostatnich latach przed emeryturą pełnił odpowiedzialną funkcję Kierownika Działu Ekonomicznego.


Za swoją działalność w czasie okupacji został odznaczony Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej oraz Medalem Wojska.
W szeregi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wstąpił 4 II.1992 r.


Przez ponad 20-stoletni okres przynależności do ŚZŻAK ” Koło w Tarnowie dał się poznać jako wybitnie aktywny i odpowiedzialny działacz kombatancki. Wiele energii poświęcał spotkaniom z młodzieżą szkolną i harcerską propagując idee patriotyzmu i kultywowania pamięci o żołnierzach Armii Krajowej, biorących udział w walkach na terenie Ziemi Tarnowskiej.


Od wielu lat prezentował rys historyczny działań batalionu ” w imieniu Koła AK – w trakcie uroczystości rocznicowych Boju pod Jamną. Współorganizował także uroczystości patriotyczne oraz rocznicowe na terenie powiatu tarnowskiego. Od szeregu lat był także członkiem Zarządu Koła. Zmarł nagle 28 lipca 2012 r. w Krakowie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 1sierpnia 2012r. na cmentarzu komunalnym w Tarnowie-Krzyżu.
Cześć jego pamięci!

Tarnów 31 lipca 2012 rok Opracował: Zbigniew Kowal

Możesz również polubić…